E-obywatel – kształcenie ustawiczne w zakresie ICT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 Europejski Fundusz Społeczny
Poddziałanie RPSW.08.05.04 Kształcenie ustawiczne ZIT

Projekt zakończony.

W ramach otrzymanego wsparcia w projekcie, 82 kobiety i 35 mężczyzn, mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funcjonalnego, nabyło nowe, uzupełniło lub podniosło swoje kwalifikacje cyfrowe.

czas trwania projektu: 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r.

wartość projektu: 239 750,00 zł; kwota dofinansowania z EFS: 203 787,50 zł

Grupa docelowa:

Do projektu zapraszamy dorosłe osoby, kobiety i  mężczyzn, pracujące i bezrobotne poszukujące pracy, które z własnej inicjatywy chcą podwyższyć lub dostosować swoje kwalifikacji zawodowe w zakresie ICT,

które dodatkowo:

mieszkają, uczą się lub pracują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. w jednej z 12 gmin KOF: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk.

W szczególności zapraszamy osoby, które należą do jednej z poniższych grup:

o    kobiety

o    osoby powyżej 50 roku życia

o    osoby  o niskich kwalifikacjach

o    osoby z niepełnosprawnościami

o    osoby pracujące lub zainteresowanie podjęciem pracy w jednej z wymienionych branż: nauczyciele, biały sektor medyczny; administracja, obsługa klienta, sekretariat; księgowość, finanse, rozliczenia; administracja IT

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, istotnych na rynku pracy, u 97 dorosłych mieszkanek i mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w szkoleniach komputerowych i egzaminach certyfikujących.

Rezultaty projektu:  80 kobiet i 40 mężczyzn uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia; 65 kobiet i 32 mężczyzn, którzy uzyskali kwalifikacje ICT.

W ramach projektu otrzymają Państwo wsparcie w formie bezpłatnych szkoleń informatycznych dedykowanych dla konkretnych branż i zawodów. Każdy uczestnik/czka, który/a ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym przystępuje do branżowego egzaminu informatycznego ECCC, m.in. Multimedia w dydaktyce, Służba zdrowia czy Bezpieczeństwo Informacji.

Proponowane w projekcie szkolenia:

·         ICT w służbie zdrowia (m.in. MS Word, MS Excel, Internet, poczta elektoniczna, e-recepty)

·         ICT w nauczaniu (m.in. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, e-learning, testy on-line, tablica interaktywna, Internet)

·         MS Office w pracy biura (m.in. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet) 

·         ICT w analizie i finansach (m.in. MS Word, MS Excel, MS Access)

·         Instalacja i konfiguracja Windows Server (autoryzowany kurs Microsoft)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach wsparcia otrzymają Państwo:

·         64 godziny profesjonalnego szkolenia komputerowego

·         materiały szkoleniowe

·         poczęstunek w trakcie przerw

·         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

·         podejście do egzaminu ECCC

·         certyfikat ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych 

 

Rekrutacja do projektu już od 09.08.2018 r.

 

Rozwijaj się cyfrowo – Bądź konkurencyjny na rynku pracy!

Ankieta zgłoszeniowa w zakładce: Do pobrania

Tematyka i terminy szkoleń w zakładce: Szkolenia

Biuro Projektu:

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 11 25-310 Kielce, p. 214

tel.:  41 343 05 80/512 503 751

e-mail: info@psi.kielce.pl