ICT w służbie zdrowia

Szkolenie dedykowane pracownikom medycznym i administracyjnym służby zdrowia.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnej obsługi komputera, używania programu do edycji tekstu w postaci listów czy dokumentów, zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych i używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu, znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych, zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej oraz znajomości innych metod komunikacji. Zapoznanie z e- learningiem w służbie zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz zaawansowaną analizą danych.

Zakres tematyczny szkolenia:

·         Przetwarzanie teksów

·         Arkusze kalkulacyjne

·         Przeglądanie stron Internetowych i komunikacja

·         Zaawansowane analizy danych

·         Bezpieczeństwo i ochrona danych

·         Programy do obsługi gabinetu lekarskiego (m.in. e-zwolnienia, e-recepty...)

Czas trwania szkolenia : 64 godziny lekcyjne

Uczestnicy przystępują do egzaminu branżowego ECCC PIM2 – Służba zdrowia

 

ICT w nauczaniu

Szkolenie dedykowane pracownikom dydaktycznym oświaty.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnej obsługi komputera, używania programu do edycji tekstu w postaci listów czy dokumentów, zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu, znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych, zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej oraz znajomości innych metod komunikacji. Zapoznanie i wykorzystanie platform e‑lerningowych, wykorzystanie multimediów w procesie dydaktycznym oraz tworzenie prezentacji. Zapoznanie z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci.

Zakres tematyczny szkolenia:

·         Przetwarzanie teksów

·         Arkusze kalkulacyjne

·         Grafika

·         Prezentacje multimedialne

·         Przeglądanie stron Internetowych i komunikacja on-line

·         e – Nauczanie

·         Multimedia (tablica interaktywna)

·         Bezpieczeństwo i ochrona danych

Czas trwania szkolenia : 64 godziny lekcyjne

Uczestnicy przystępują do egzaminu branżowego ECCC PIM4– Multimedia w dydaktyce

 

ICT w analizie i finansach

Szkolenie dedykowane pracownikom księgowości, działów rozliczeń, analiz i finansów itp.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnej obsługi komputera, używania programu do edycji tekstu w postaci listów czy dokumentów, zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz używania arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w celu osiągnięcia zamierzonego celu, znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych, zrozumienia zasad działania i pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej oraz znajomości innych metod komunikacji. Zapoznanie z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci.

Zakres tematyczny szkolenia:

·         Przetwarzanie teksów

·         Arkusze kalkulacyjne

·         Bazy danych

·         Przeglądanie stron Internetowych i komunikacja on-line

·         Bezpieczeństwo i ochrona danych

Czas trwania szkolenia : 64 godziny lekcyjne

Uczestnicy przystępują do egzaminów ECCC  ITM2 Edycja dokumentów, ITM3 Obliczenia arkuszowe, IT M4 Bazy danych.

 

MS Office w pracy biura

Szkolenie dedykowane pracownikom  działów obsługi klienta, administracji, sekretariatu  itp.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnej obsługi komputera, używania programu do edycji tekstu w postaci listów czy dokumentów, zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu, znajomości Internetu oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami do przeglądania stron internetowych, zrozumienia zasad działania i podstawowych pojęć związanych z obsługą poczty elektronicznej oraz znajomości innych metod komunikacji. Zapoznanie i wykorzystanie platform e‑lerningowych, wykorzystanie multimediów w procesie dydaktycznym oraz tworzenie prezentacji. Zapoznanie z bezpieczeństwem i ochroną danych.

Zakres tematyczny szkolenia:

·         Przetwarzanie teksów

·         Arkusze kalkulacyjne

·         Prezentacje multimedialne

·         Przeglądanie stron Internetowych i komunikacja on-line

·         Bezpieczeństwo i ochrona danych

Czas trwania szkolenia : 64 godziny lekcyjne

Uczestnicy przystępują do egzaminów ECCC  ITM2 Edycja dokumentów, ITM3 Obliczenia arkuszowe, IT M8 Grafika biznesowa

 

Instalacja i konfiguracja Windows Server

Szkolenie dedykowane specjalistom IT.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi instalacji i konfiguracji Windows Server i przygotowanie do  samodzielnej instalacji kontrolerów domeny, zarządzania obiektami Active Directory Domain Services, konfiguracji adresacji IPv4 oraz IPv6, obiektów zasad grupowych w środowiskach scentralizowanych czy też obsługi usług plików i wydruku oraz wirtualizacji Hyper-V. Jest to autoryzowany kurs techniczny Microsoft MS 20410.

Szkolenie wymaga znajomości języka angielskiego min. w zakresie terminologii IT ( anglojęzyczne materiały szkoleniowe).

Zakres tematyczny szkolenia:

·         Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012

·         Wprowadzenie do Active Directory Domain Services

·         Zarządzanie obiektami Active Directory Domain Services

·         Automatyzacja administracji AD DS za pomocą Windows PowerShell

·         Implementacja IPv4

·         Implementacja DHCP

·         Implementacja DNS

·         Implementacja IPv6

·         Implementacja magazynów lokalnych

·         Implementacja usług plików i wydruku

·         Implementacja zasad grupowych

·         Zabezpieczanie Windows Server za pomocą obiektów zasad grupowych

·         Implementacja wirtualizacji serwerowej za pomocą Hyper-V

·         Bezpieczeństwo informacji.

Czas trwania szkolenia : 64 godziny lekcyjne

Uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu  ECCC  PI M12 Bezpieczeństwo informacji.